Studiedag 'Pleegzorg anno 2014'

Op 22 november 2013 vond in Brussel een studiedag over pleegzorg plaats met speciale aandacht voor effectieve pleegzorg. Hieronder vindt u een overzicht van de sprekers en kunt u de gegeven presentaties downloaden.

Kiezen voor pleegzorg: een evidente keuze?  Prof. Dr. Johan Vanderfaeillie

Modulering in pleegzorg vanaf 2014. Mevr. Benedikte Van den Bruel

Perspectief in pleegzorg: hoe lang zoekend en hoe snel biedend? Dr. Peter van den Bergh

Pleegouder zijn van jonge kinderen: meer dan opvoeden alleen. Dr. Hans van Andel

Pleegouders Versterken in Opvoeden: empirisch onderbouwde modules in behandelpleegzorg. Dhr. Frank Van Holen en Dr. Femke Vanschoonlandt

Onderzoek naar matching: een stand van zaken. Drs. Skrällan De Maeyer

Samenwerking Ondersteunen in Pleegzorg. Drs. Marijke Robberechts