"Samenwerking Ondersteunen in Pleegzorg" (SOP)

In Vlaanderen wordt tegenwoordig vaker gekozen voor een plaatsing in een pleeggezin voor kinderen die omwille van een probleemsituatie niet in hun gezin kunnen verblijven. Een goede samenwerking tussen ouders, pleegouders, pleegzorgbegeleider en verwijzer is een belangrijk element voor het welslagen van de pleegzorgplaatsing. Toch blijkt dat niet alle plaatsingen probleemloos verlopen. Dit kan het gevolg zijn van samenwerkingsproblemen.

Binnen het project ‘Samenwerking ondersteunen in pleegzorg (SOP)’ staan dergelijke samenwerkingsproblemen tussen ouders, pleegouders en pleegzorgwerkers (de pleegzorgdriehoek) centraal. Het doel van het project is de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een methodiek om de samenwerking in de pleegzorgdriehoek te bevorderen. Het ontwikkelde protocol zal, indien effectief, worden ingezet in heel Vlaanderen met het oog op het vergroten van de kwaliteit van pleegzorg en het slagen van pleegzorgplaatsingen.

Mensen die graag wensen deel te nemen aan het onderzoek of die graag meer informatie wensen, kunnen contact met ons opnemen: Laurence.Belenger@vub.ac.be. Meer informatie over het project, kan u ook vinden op de website van SOP.

Ga naar de website van "Samenwerking Ondersteunen in Pleegzorg"