Publicaties

Artikels in tijschriften met internationale peer-review

 • Van Holen, F., Vanderfaeillie, J., & Omer, H. (2015). Adaptation and evaluation of a nonviolent resistance intervention for foster parents: a progress report. Journal of Marital and Family Therapy.

 • Vanderfaeillie, J., Pijnenburg, H., Damen, H., & Van Holen, F. (2015). Foster care assessment: a study of the placement decision process in Flanders. Child Abuse and Neglect.

 • De Maeyer, S., Vanderfaeillie, J., Robberechts, M., Vanschoonlandt, F., & Van Holen, F. (2015). Foster parents coping style and attitudes toward parenting. Children an Youth services review.

 • Vanderfaeillie, J., Damen, H., Van Holen, F., Pijnenburg, H. & Van Den Bergh, P. (2015). Indicatiestelling voor pleegzorg: exploratief onderzoek naar plaastingsafwegingen in Vlaanderen en Nederland. Orthopedagogiek: onderzoek en praktijk, 54,19-32.

 • Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., De Maeyer, S., & Robberechts, M. (2014). De effecten op traumatische stressproblemen van een pleegouderinterventie voor kinderen met externaliserende gedragsproblemen. Kind en Adolescent, 35,189-204.

 • Van Holen, F., Vanderfaeillie, J., De Maeyer, S.,  & Gypen, L. (2014). Does allocation to a control condition in an Randomized Controlled Trial affect the routine care foster parents receive? Children and Youth services review, 49,48-53.  

 • Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., De Maeyer, S., & Andries, C. (2014). Flemish foster mother's perceptions of support needs regarding problem behaviors of their foster child and their own parental approach. Child and adolescent social work, 31, 71-86.

 • Vanderfaeillie, J., Damen, H., Pijnenburg, H., Van Den Bergh, P., & Van Holen, F. (2014). Foster care assessment: an exploratory study of the placement assessment process in Flanders and the Netherlands. Child and Family Social Work.

 • De Maeyer, S., Vanderfaeillie, J., Vanschoonlandt, F., Robberechts, M., & Van Holen, F. (2014). Motivation for foster care. Children and Youth Services Review, 36,143-149.

 • Van Holen, F., Vanderfaeillie, J., Vanschoonlandt, F., De Maeyer, S., & Stroobants, T. (2014). Support needs of foster parents in short-term foster care. European Journal of Social Welfare.

 • Vanderfaeillie, J., Vanschoonlandt, F., Van Holen, F., De Maeyer, S., & Robberechts, M. (2014). Traumatische gebeurtenissen en traumatische stresssymptomen bij pleegkinderen: een verkennende studie in Vlaanderen. Kind en adolescent, 35, 135-149.

 • Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., Vanschoonlandt, F., De Maeyer, S., & Robberechts, M. (2014). Wie keert terug naar huis? Literatuuronderzoek naar pleegkind-, ouder-, pleegouder- en pleegzorgkenmerken geassocieerd met een terugplaatsing. Orthopedagogiek: onderzoek en praktijk, 53, 113-129.

 • Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., Vanschoonlandt, F., Robberechts, M. & Stroobants, T. (2013). Children placed in in long-term foster care: a longitudinal study into the development of problem behavior and associated factors. Children and Youth services Review, 35,587-593.

 • Van Holen, F., Vanderfaeillie, J., Vanschoonlandt, F., De Maeyer, S., & Robberechts, M. (2013). De controlegroep onder controle? Beïnvloedt toewijzing aan een controleconditie de routinezorg aan cliënten? Orthopedagogiek: onderzoek en praktijk, 52, 431-444.

 • De Maeyer, S., Vanderfaeillie, J., Van Holen F., Vanschoonlandt, F., & Leconte, L. (2013). De vragenlijst beoordeling pleegzorgsituaties  (VBPS): een instrument ter ondersteuning van het matchingproces in pleegzorg: een pilootonderzoek. Orthopedagogiek: onderzoek en praktijk, 52, 17-32.

 • Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., De Maeyer, S., & Robberechts, M. (2013). Externalizing problems in young foster children: prevalence rates, predictors and service use. Children and youth services review, 35, 716-724.

 • Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., De Maeyer, S., & Andries, C. (2013). Mental health of foster children: do biological fathers matter? Child Welfare, 91, 149-166.

 • Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., De Maeyer, S., & Robberechts, M. (2013). Parenting stress and parenting behavior among foster mothers of foster children with externalizing problems. Children and Youth services review, 35, 1742-1750.

 • Robberechts, M., Klingels, M., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., & Vanschoonlandt, F. (2013). Samenwerken ondersteunen binnen pleegzorg: overzicht van methodieken en modellen. Tijdschrift voor welzijnswerk, 37, 16-26.

 • Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., De Maeyer, S., & Andries, C. (2012). Kinship and non-kinship foster care: Differences in contact with parents and foster child’s mental health problems. Children and Youth Services Review, 34, 1533-1539.

 • Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., Vanschoonlandt, F., De Maeyer, S., & Das, C.(2012). Verschillen pleegmoeders van pleegvaders inzake ondersteuningsbehoeften en tevredenheid met de pleegzorgsituatie. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 51, 167-181.

 • Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., Trogh, L., & Andries, C. (2012). The impact of foster children's behavioral problems on Flemish foster mother's parenting behaviour. Child and Family Social Work; 17,34-42.

 • Vanschoonlandt, F., Van Holen, F., & Vanderfaeillie, J. (2012). Ontwikkeling en proefimplementatie van twee ondersteuningsprogramma’s van pleegouders. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 51,69-83.

 • Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., & De Maeyer, S. (2012). Een vergelijkend onderzoek van netwerk-en bestanpleegzorg in Vlaanderen. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 51, 432-446.

 • Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., Trogh, L., & Andries, C. (2012). The impact of foster children’s behavioural problems on Flemish foster mothers’ parenting behaviour. Child and Family Social Work, 17,34-42.

 • Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., & De Maeyer, S. (2012). Development of an intervention for foster parents of young foster children with externalizing behavior: theoretical basis and program description. Clinical Child and family Psychology review, 15,330-334.

 • Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., Keyaert, S., De Maeyer, S. & Andries, C. (2010). Is Gezinsondersteunende Pleegzorg echt preventief? Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 49/1, 15-25.

 • Vanderfaeillie, J., Van Holen, F. & Trogh, L. (2009). De invloed van gedragsproblemen van pleegkinderen op het opvoedgedrag van pleegmoeders. Kind & Adolescent,30/2, 108-121.

 • Vanderfaeillie, J, Van Holen, F. & Coussens, S. (2008). Why do foster care placements break down? A study into the factors influencing foster care placement breakdown in Flanders. International Journal of Child and Family Welfare, 11, 77-87.

 • Vanderfaeillie, J., Van Holen, F. & Coussens, S. (2007). Waarom mislukken pleegplaatsingen? Een onderzoek naar de factoren die het ongunstig voortijdig beëindigen van een pleegzorgplaatsing in Vlaanderen beïnvloeden. Tijdschrift voor Orthopedagogiek,46, 404-416.

 • Van Holen, F., Vanderfaeillie, J., Trogh, L. (2007). Longitudinaal onderzoek naar gezinsbelasting en gedrags- en emotionele problemen in pleegzorg. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 46, 233-242.

 • Van Holen, F., Vanderfaeillie, J. & Haarsma, C. (2007). Gezinsbelasting en gedragsproblemen in netwerk- en bestandpleegzorg. Verslag van een Vlaams onderzoek. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 46, 127-137. 

 • Van Holen, F. (2005). Ondersteuningsbehoeften van pleegouders in Vlaanderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 44, 472-483.

Artikels in wetenschappelijke tijdschriften met nationale peer-review

 • Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., De Maeyer, S., Vanschoonlandt, F., & Andries, C. (2012).  De ontwikkeling van probleemgedrag bij pleegkinderen: een Vlaams longitudinaal onderzoek. Pedagogiek, 32, 13-31.

 • Van Holen, F., Vanderfaeillie, J., & Eerdekens, H.(2010). Wat vinden pleegouders ervan? Ondersteuningsbehoeften van pleegouders in gezinsondersteunende pleegzorg. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 35, 92-101.

 • Van Holen, F., & Vlaminck, B. (2004). Structurele kenmerken van pleeggezinnen en het functioneren van pleegkinderen: een verkennend onderzoek. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychololgie, 29, 88-98.

 • Van Holen, F. (1999). Samen of afzonderlijk? Over de plaatsing van broers/zussen in pleegzorg: een overzicht. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 24, 162-173.

Hoofdstukken in boeken

 • Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., & Vanschoonlandt, F. (2012). Op weg met pleegzorg. Kansen en Risico's. Leuven: Acco

 • Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., & Van Holen, F. (2012). De instroom in Vlaamse pleegzorg nader bekeken. Welke kinderen worden om welke redenen geplaatst?  in Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., & Vanschoonlandt, F. (2012). Op weg met pleegzorg. Kansen en Risico's. Leuven: Acco, p232-248.

 • Van Holen, F., Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., & Omer, H. (2012). Een ondersteuningsprogramma voor pleegouders gebaseerd op Geweldloos verzet.  in Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., & Vanschoonlandt, F. (2012). Op weg met pleegzorg. Kansen en Risico's. Leuven: Acco, p 323-339.

 • Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., Keyaert, S., & Sablon, K. (2012). Gezinsondersteunende pleegzorg: doelgroep en uitkomsten. Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., & Vanschoonlandt, F. (2012). Op weg met pleegzorg. Kansen en Risico's. Leuven: Acco, p 132-151.

 • Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., & Vanschoonlandt, F. (2012). Het Vlaamse pleegzorglandschap: contouren van een verre horizon. Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., & Vanschoonlandt, F. (2012). Op weg met pleegzorg. Kansen en Risico's. Leuven: Acco, p 434-446.

 • Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J, & Van Holen, F. (2012). Een ondersteuningsprogramma voor pleegouders van jonge kinderen met externaliserende gedragsproblemen.  in Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., & Vanschoonlandt, F. (2012). Op weg met pleegzorg. Kansen en Risico's. Leuven: Acco, p308-322.

 • Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., Vanschoonlandt, F., De Maeyer, S., Hendrickx, S., & Martens, K. (2012). Is pleegzorg een werkzame interventie? Analyse van uitkomsten en geassocieerde factoren. Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., & Vanschoonlandt, F. (2012). Op weg met pleegzorg. Kansen en Risico's. Leuven: Acco, p 404-433.

 • De Maeyer, S., Klingels, M., Vanderfaeillie, J., & Van Holen, F. (2012). Selectie van bestandpleegouders in Vlaanderen: een kritische analyse.  in Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., & Vanschoonlandt, F. (2012). Op weg met pleegzorg. Kansen en Risico's. Leuven: Acco p 249-264.

 • De Maeyer, S., Vanderfaeillie, J., & Stroobants, T. (2012). Op zoek naar die pleegouder voor dat pleegkind ... matching toegelicht.  in Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., & Vanschoonlandt, F. (2012). Op weg met pleegzorg. Kansen en Risico's. Leuven: Acco p 265-279.

 • Van Holen, F. & Vanderfaeillie, J. (2012). Pleegouders die gezinsondersteunende pleegzorg aanbieden hebben nood aan een gedifferentieerde voorbereiding en begeleiding.  in Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., & Vanschoonlandt, F. (2012). Op weg met pleegzorg. Kansen en Risico's. Leuven: Acco p 152-165.

 • Robberechts, M., Klingels, M, Van Holen, F., & Vanderfaeillie, J. (2012). Samenwerken met ouders in pleegzorg.  in Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., & Vanschoonlandt, F. (2012). Op weg met pleegzorg. Kansen en Risico's. Leuven: Acco p 340-356.

 • Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., De Maeyer, S., Vanschoonlandt, F., & Stroobants, T. (2012). Empowerment en pleegzorg: een (on)mogelijke combiantie? in De Corte, K., Bal, S., Antrop, I., & Van den haute, E. (red). Empowerment van de context; een net van steun en stimulatie voor kwetsbare en gekwetste kinderen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, p109-128.

 • Vanderfaeillie, J. & Van Holen, F. (2010). Het verloop van pleeggezinplaatsingen. In: P. van den Bergh & T. Weterings (Red..), Pleegzorg in perspectief. Ontwikkelingen in theorie en praktijk. (pp. 177-193). Assen: Van Gorcem.

Presentaties op congressen

 • Vanderfaeillie, j., Van Holen, F., Vanschoonlandt, F., De Maeyer, S. & Robberechts, M. (2014). Do foster mothers and fathers differ in their support needs and satisfaction with the foster care placement. Making a difference, Copenhagen: The Danish national centre for social research, p25.
 • Van Holen, F., Vanderfaeillie, J., De Maeyer, S.,  Robberechts, M., & Stroobants, T. (2014). Does allocation to a control condition in an Randomized Controlled Trial affect the routine care?Making a difference, Copenhagen: The Danish national centre for social research, p 206.
 • De Maeyer, S., Vanderfaeillie, J., Robberechts, M., Vanschoonlandt, F. & Van Holen, F. (2014). Foster parents' attitudes toward parenting. Making a difference, copenhagen: The Danish National centre for Social research, p 22.
 • De Maeyer, S., Vanderfaeillie, J., Vanschoonlandt, F., Robberechts, M., & Van Holen, F. (2013). Motivation for foster care. Foster care in Europe; what do we know about the outcomes and evidence, Padova: Fondazione Emanuela Zancan, p 98-101.
 • Robberechts, M., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., De Maeyer, S., & Vanschoonlandt, F. (2013). Overview of programs aiming to increase the involvement of birth parents in foster care. Foster care in Europe; what do we know about the outcomes and evidence, Padova: Fondazione Emanuela Zancan, p 98-101.
 • Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., De Maeyer, S., & Robberechts, M. (2013). Efficacy of a Flemish foster parent intervention for foster children aged 3 to 12 with externalizing problems. Foster care in Europe; what do we know about the outcomes and evidence, Padova: Fondazione Emanuela Zancan, p 98-101.
 • Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., Vanschoonlandt, F., De Maeyer, S., & Robberechts, M. (2013). The development of problem behavior in foster children: a flemish longitudional research. Foster care in Europe; what do we know about the outcomes and evidence, Padova: Fondazione Emanuela Zancan, p 47-50.
 • Van Holen, F., Vanderfaeillie, J., & Vanschoonlandt, F. (2013). Pleegouders versterken in Opvoeden: geweldloos verzet als interventie voor pleegouders van kinderen tussen 6 en 18 jaar met externaliserend probleemgedrag (PVO-GV). Mag het iets meer zijn, 9de Vlaams congres Kinder en jeugdpsychiatrie en psychotherapie. Antwerpen: ZNA universitaire Kinder-en jeugdpsychiatrie, p19-20.
 • Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., & De Maeyer, S. (2013). Pleegouders versterken in opvoeden: theoretische achtergrond en ontwikkeling van een ondersteuningsprogramma voor pleegouders van jonge kinderen met externaliserende gedragsproblemen (PVO-SIM). Mag het iets meer zijn, 9de Vlaams congres Kinder en jeugdpsychiatrie en psychotherapie. Antwerpen: ZNA universitaire Kinder-en jeugdpsychiatrie, p19.
 • Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., Vanschoonlandt, F., De Maeyer, S., & Robberechts, M. (2013). Verschillen pleegmoeders van pleegvaders inzake ondersteuningsbehoeften en tevredenheid met de pleegzorgsituatie? Mag het iets meer zijn, 9de Vlaams congres Kinder en jeugdpsychiatrie en psychotherapie. Antwerpen: ZNA universitaire Kinder-en jeugdpsychiatrie, p31-32.
 • De Maeyer,S., Vanderfaeillie, J., Robberechts, M., Vanschoonlandt, F., & Van Holen, F. (2013). Visie van pleegouders op het contact van een pleegkind met zijn/haar ouders. Mag het iets meer zijn, 9de Vlaams congres Kinder en jeugdpsychiatrie en psychotherapie. Antwerpen: ZNA universitaire Kinder-en jeugdpsychiatrie, p32.
 • De Maeyer,S., Vanderfaeillie, J., Robberechts, M., Vanschoonlandt, F., & Van Holen, F. (2013). Wat drijft pleegouders om pleegouder te worden? Mag het iets meer zijn, 9de Vlaams congres Kinder en jeugdpsychiatrie en psychotherapie. Antwerpen: ZNA universitaire Kinder-en jeugdpsychiatrie, p32.
 • Robberechts, M., Marjan, K., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., & Vanschoonlandt, F. (2013). Welke factoren dragen volgens ouders bij tot meer gedeeld ouderschap binnen pleegzorg?Mag het iets meer zijn, 9de Vlaams congres Kinder en jeugdpsychiatrie en psychotherapie. Antwerpen: ZNA universitaire Kinder-en jeugdpsychiatrie, p32.
 • Van Holen, F., Vanderfaeillie, J., Vanschoonlandt, F., & De Maeyer, S. (2013). Preliminaire resultaten van de pleegouderinterventie gebaseerd op geweldloos verzet (PVO-GV).Mag het iets meer zijn, 9de Vlaams congres Kinder en jeugdpsychiatrie en psychotherapie. Antwerpen: ZNA universitaire Kinder-en jeugdpsychiatrie, p20.
 • Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., De Maeyer, S., & Robberechts, M. (2013). Preliminaire resultaten van een pleegouderinterventie gebaseerd op het sociaal-interactioneel model (PVO-SIM). Mag het iets meer zijn, 9de Vlaams congres Kinder en jeugdpsychiatrie en psychotherapie. Antwerpen: ZNA universitaire Kinder-en jeugdpsychiatrie, p19.
 • Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., De Maeyer, S., & Andries, C. (2012). Biological fathers ' impcat on behavioral problems of children in foster care. All our children, EUSARF, Glasgow, p 118.
 • Vanderfaeillie, J., Damen, H., Van Den Bergh, P., Pijnenburg, H., & Van Holen, F. (2012). Exploring foster care considerations in Flanders and the Netherlands. All our children, EUSARF, Glasgow, p 31.
 • Van Holen, F., Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., De Maeyer, S., & Andries, C. (2012). Flemish foster mother's perceptions of support needs regarding problem behaviour of their foster child and their own parental approach. All our children, EUSARF, Glasgow, p 118.
 • Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., De Maeyer, S., & Andries, C. (2012). Kinship and non-kinship foster care: Differences in contact with parents and foster child’s behavioral problems. All our children, EUSARF, Glasgow, p 157.
 • De Maeyer, S., Stroobants, T., Vanderfaeillie, J., Vanschoonlandt, F., & Van Holen, F. (2012). Matching in foster care. All our children, EUSARF, Glasgow, p 158.
 • De Maeyer, S., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., Sablon, K., Vanschoonlandt, F.,& Andries, C. (2011). De langetermijnuitkomsten van gezinsondersteunende pleegzorg. Achtste Vlaams Congres Kinder-en Jeugdpsychiatrie en –psychotherapie, Timmeren aan de weg, Leuven: VVGG, pp: 25.
 • Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., De Maeyer, S., Vanschoonlandt, F.,& Andries, C. (2011). De ontwikkeling van probleemgedrag bij pleegkinderen: een vlaams longitudinaal onderzoek. Achtste Vlaams Congres Kinder-en Jeugdpsychiatrie en –psychotherapie, Timmeren aan de weg, Leuven: VVGG, pp: 25.
 • Van Holen, F., Vanderfaeillie, J., & Erdekens, H. (2011). Ondersteuningsbehoeften van pleegouders in gezinsondersteunende pleegzorg. Achtste Vlaams Congres Kinder-en Jeugdpsychiatrie en –psychotherapie, Timmeren aan de weg, Leuven: VVGG, pp: 25
 • Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., De Maeyer, S., Das, C., & Andries, C. (2011). Ondersteuningsbehoeften van pleegouders van langdurige BJZ-plaatsingen in Limburg. Achtste Vlaams Congres Kinder-en Jeugdpsychiatrie en –psychotherapie, Timmeren aan de weg, Leuven: VVGG, pp: 25
 • De Maeyer, S., & Vanderfaeillie, J. (2010). Better foundation for matching.Taking care of foster care: new ways and challanges for foster care, european congress.Leuven: pp.161.
 • Vanderfaeillie, J., Van Holen, F. & Trogh, L. (2010). The impact of foster children's behavioural problems on Flemish foster mothers' parental behaviour. In E.J. Knorth, M.E. Kalverboer & J. Knot-Dikscheit (Eds.), Insideout. How interventions in child and family care work. An international source book. (pp. 243-245). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
 • Vanderfaeillie, J., Van der Sypt, J., & De Smet, M. (2010). Family supporting foster care.Taking care of foster care: new ways and challanges for foster care, european congress.Leuven: pp.143.
 • Van Holen, F. & Vanderfaeillie, J. (2010). Support needs of foster parents. In E.J. Knorth, M.E. Kalverboer & J. Knot-Dikscheit (Eds.), Insideout. How interventions in child and family care work. An international source book. (pp. 248-250). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
 • Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., Keyaert, S., De Maeyer, S. & Andries, C. (2009). Kan gezinsondersteunende pleegzorg ernstige opvoedingsproblemen voorkomen? In Abstractboek van het Zevende Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –psychotherapie : Van hieraf kan je gaan …Groeien in diversiteit en samenhang. Gent: Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid.
 • Van Holen, F. & Vanderfaeillie, J. (2009). ‘Oudertraining’ in pleegzorg. In Abstractboek van het Zevende Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –psychotherapie : Van hieraf kan je gaan …Groeien in diversiteit en samenhang. Gent: Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid.
 • Van Holen, F. & Geens, B. (2009). Implementatie van ‘non-violent resistance’ in de bijzondere jeugdbijstand. In Abstractboek van het Zevende Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –psychotherapie : Van hieraf kan je gaan …Groeien in diversiteit en samenhang. Gent: Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid.
 • Haarsma C. & Vanderfaeillie, J. (2008). Gezinsbelasting en gedragsproblemen in netwerk-en bestandpleegzorg. In Abstractboek van het Zesde Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –psychotherapie : Groeien in diversiteit en samenhang. Antwerpen-Apeldoorn : Garant.
 • Trogh L. & Vanderfaeillie, J. (2008). Longitudinaal onderzoek naar gezinsbelasting en gedrags-en emotionele problemen in pleegzorg. In Abstractboek van het Zesde Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –psychotherapie : Groeien in diversiteit en samenhang. Antwerpen-Apeldoorn : Garant.
 • Vanderfaeillie, J. & Van Holen, F. (2008). Onderzoek naar de factoren die het ongunstig voortijdig beëindigen van pleegzorgplaatsingen beïnvloeden. In Abstractboek van het Zesde Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –psychotherapie : Groeien in diversiteit en samenhang. Antwerpen-Apeldoorn : Garant.
 • Vanderfaeillie, J., Van Holen, F. & Coussens, S. (2008). Why foster care placements breakdown? A study into the factors influencing foster care placement breakdown in Flanders. In C. Canali, T. Vecchiato & J.K. Whittaker (Eds.), Assessing the “Evidence-base” of Intervention for Vulnerable Children and Their Families. (pp. 159-160). Padova: Fondazione Emanuela Zancan.
 • Vanderfaeillie, J., Van Holen, F. & Trogh, L. (2008).Longitudinal research in parenting stress and behavioural problems in foster care. In C. Canali, T. Vecchiato & J.K. Whittaker (Eds.), Assessing the “Evidence-base” of Intervention for Vulnerable Children and Their Families. (pp. 74-75). Padova: Fondazione Emanuela Zancan.
 • Van Holen, F. (2008). Symposium : Gedragsproblemen en pleegzorg ? In Abstractboek van het Zesde Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –psychotherapie : Groeien in diversiteit en samenhang. Antwerpen-Apeldoorn : Garant.
 • Van Holen, F. (2008). Ondersteuningsbehoeften van pleegouders. In Abstractboek van het Zesde Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –psychotherapie : Groeien in diversiteit en samenhang. Antwerpen-Apeldoorn : Garant.
 • Van Holen, F., Vanderfaeillie, J. & Haarsma, C. (2008). Family stress and behavioural problems in kinship and non-kinship foster care. In C. Canali, T. Vecchiato & J.K. Whittaker (Eds.), Assessing the “Evidence-base” of Intervention for Vulnerable Children and Their Families. (pp. 334-337). Padova: Fondazione Emanuela Zancan.

Artikels in tijdschriften zonder peer-review

 

 • Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., Janssens, D., Holvoet, K., & Bunckens, J. (2012). Pleegouders Versterken in Opvoeden: Ondersteuning volgens het Sociaal-Interactioneel Model (SIM). Agora, 28, 40-48
 • Van Holen, F., Vanderfaeillie, J., Vanschoonlandt, F., Devolder, J., Demyttenaere, J., & Berlize, T. (2011). Pleegouders versterken in opvoeden: Geweldloos verzet als interventie in pleegzorg. Agora, 27, 10-21.
 • Vanderfaeillie, J. & Van Holen, F. (2008). Negatief voortijdig beëindigde pleegplaatsingen: 100 dossiers onderzocht naar factoren die een breakdown bevorderen. Agora, 24, 31-39.
 • Van Holen, F., Haarsma, C. & Schittekatte, M. (2006). Het gebruik van psychodiagnostisch instrumentarium in de voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand. Bevindingen en bedenkingen bij een rondvraag. Agora, 22, 12-22.
 • Schittekatte, M., Van Holen, F. & Haarsma, C. (2005). Diagnostische methodes in de Bijzondere Jeugdbijstand. Bevindingen en bedenkingen bij een rondvraag. In Adequate en tijdige diagnostiek in de jeugdzorg. Colloquium 25 jaar Opvang. (pp.13-26).
 • Van Holen, F. (1999). Minderjarige illegalen in pleegzorg. Antenne, 17/4, 45-51.
 • Van Holen, F. (1999). Interviews. Pleegouders aan het woord. Antenne, 17/4, 28-33.
 

Andere publicaties

 • Vanschoonlandt, F., & Vanderfaeillie, J. (2014). Onderzoek naar praktijkinitiatieven inzake de doorstrooù van jonge kinderen naar pleegzorg in Limburg. Brussel: Vrije Universiteit Brussel. 

 • Van Holen, F., Vanderfaeillie, J., & Vanschoonlandt, F. (2013). Pleegouders versterken in opvoeden: behandelprotocol voor trainers. Module Geweldloos Verzet (8-18 jaar). Brussel: Vrije Universiteit Brussel.

 • Vanschoonlandt, F. , Vanderfaeillie, J., & Van Holen, F. (2013). Pleegouders versterken in opvoeden: behandelprotocol voor trainers. Module Sociaal Interactioneel Model (3-12 jaar). Brussel: Vrije Universiteit Brussel.

 • Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., & Vanschoonlandt, F. (2013). Pleegouders versterken in opvoeden (PVO): Ontwikkeling en implementatie van evidence-based trainingsprogramma's voor pleegouders. Brussel: Vrije Universiteit Brussel.

 • Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., & Van Holen, F. (2011). Pleegouders versterken in opvoeden: Werkmap voor pleegouders van pleegkinderen met ernstig probleemgedrag. Gent: Opvang

 • Van Holen, F. & Vanderfaeillie, J. (2010). Geweldloos verzet. Werkmap voor ouders van kinderen met gewelddadig of destructief gedrag. Gent: Opvang.

 • Van Holen, F. & Vanderfaeillie, J. (2009). Vragenlijst Ondersteuningsbehoeften en Tevredenheid – Pleegouders. Gent: Opvang.