Matching

Het project Matching kadert binnen het doctoraatsonderzoek van De Maeyer SkrŚllan.

Het onderzoek heeft tot doel een matchinginstrument te ontwikkelen. Dit instrument zal pleegzorgmedewerkers helpen een uitspraak te doen over de mogelijke match tussen kandidaat pleegouders en pleegkind.

Het onderzoek verloopt in twee fasen.

In een eerste fase van het onderzoek wordt het ontwikkelde instrument                              " de pleegzorgvragenlijst" getest op zijn discriminerende validiteit. Concreet wordt nagegaan of het instrument op een goede manier een onderscheid kan maken tussen kandidaat pleegouders, pleegouders en niet in pleegzorg geÔnteresseerde ouders.  Hiervoor zal de vragenlijst voorgelegd worden aan deze drie groepen ouders (kandidaat pleegouders, pleegouders en niet in pleegzorg geÔnteresseerde ouders).

Daarnaast wordt ook de inhoudsvaliditeit van het instrument onderzocht. Hiervoor zal de vragenlijst voorgelegd worden aan pleegzorgmedewerkers binnen verschillende pleegzorgdiensten.

In een tweede fase wordt het instrument ingezet in een prospectief longitudinaal onderzoek. Hier worden kandidaat pleegouders en pleegouders opgevolgd adhv de "opvolgvragenlijst". 

Mensen die wensen deel te nemen aan het onderzoek of die graag meer informatie wensen kunnen SkrŚllan contacteren via: skdemaey@vub.ac.be.

Ga verder naar de website van dit project.